top of page

Ramat, producció de Xai i Cabrit ecològic

El nostre ramat esta constituït per unes 600 ovelles de la raça Ripollesa i 50 cabres de la raça cabra blanca de Rasquera. La elecció de races autòctones ens dona una màxima adaptació del bestiar al medi i un mínim de riscos sanitaris. Tot i que les produccions són mes baixes que en races seleccionades la qualitat de la carn es excel·lent, a mes la seva rusticitat ens permet bon aprofitament de les nostres pastures, sotabosc i aglans. El ramat s'alimenta de les pastures i boscos de  Can Terrades i d'altres finques situades al Parc Natural del Corredor-Montnegre i al Parc Natural del Montseny, en èpoques desfavorables les ajudem amb fenc i gra recol·lectat a les nostres parcel·les.

 

El ramat persegueix un doble objectiu: en primer lloc produir carn de xai i de cabrit d'una màxima qualitat, però també controlar la biomassa del sotabosc forestal amb els beneficis que això reporta, sobretot a l'hora de disminuir la càrrega de combustible  per tant minimitzar el risc de foc forestal i els seus possible danys en cas de produir-se. També és de gran importància el manteniment de les superfícies obertes dins les masses forestals constituïdes d'antigues feixes de cultiu.

 

Aquest any 2015  el CCPAE ens ha certificat com a productors ecològics tant pel que fa al ramat com al conjunt de les terres que gestionem, per tal de poder oferir els nostres productes amb el segell d'ecològics com a garantia de qualitat.

Seguim mètodes d'explotació tradicionals però al mateix introduint criteris moderns  en quan a sanitat i alimentació del bestiar.

Es pasturen els boscos i camps en mig de la superfície forestal, sempre de forma controlada sota la supervisió del pastor, ajudat pel gos o gossos d'atura.

Produïm canals de xai de 10 a 14 kg, i canals de cabrit entre 3 i 4 kg, segons demanda.

Estem acreditats per la Generalitat de Catalunya com a adherits al sistema de venda de proximitat, regulat pel Decret 24/2013 en les modalitats de venda directa i venda en circuit tancat, amb el número VP/P/0666/2013.

bottom of page