top of page

 

Can Terrades de una superfície de 207,40 ha es gestiona d’acord els citeris de gestió forestal sostenible definits al  Pla Tècnic de Gestió i Millora forestal num. 1.223   aprovat pel Centre de La  Generalitat de Catalunya.  L’anys 2015 hem aconseguit el certificat de la entidad de certificació PEFC . Estem convençuts que una gestió acurada de la massa forestal és la millor eina per a la seva òptima conservació En definitiva es tracte de extraure del bosc el que ell ens dona segons la seva potencialitat  assegurant la seva persistència per generacions futures.  Amb oportunes aclarides mantenim la bona salut del bosc i la seva resistència a pertorbacions, sobretot al risc de focs forestals.

Una de les bases de la gestió és la silvopastura,  amb unes adequades carregues ramaderes intentem tenir sota control el sotabosc. Al reduir les carregues de combustible pretenem minimitzar l’efecte d’un possible incendi forestal i disminuir la seva probabilitat d’ocurrència.

Els productes forestals que obtenim fruit d'aquesta gestió principalment són: suro, fusta  per serradora, llenya d'alzina, biomassa forestal per ús energètic i d'altres productes secundaris com plantes per jardineria, bolets o brucs per fer tanques.

ame. ti.

bottom of page