top of page

Producció de xai ecològic, cabrit ecològic de rasquera i llenya.

CAN TERRADES (Sant Celoni)

Can Terrades és una masia associada a una finca forestal d'una extensió de 207,40 has. Està situada al Parc Natural del Corredor Montnegre. Es gestiona d'accord a criteris ecològics de sostenibilitat i d'acord un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal aprovat per la Generalitat de Catalunya. Estem convençuts que una gestió acurada de la massa forestal és la millor eina per a la seva òptima conservació. Els productes forestals que obtenim fruit d'aquesta gestió principalment són: suro, fusta  per asserradorra, llenya d'alzina, biomassa forestal per ús energètic i d'altres productes secundaris com plantes per jardineria, bolets o brucs per fer tanques.

 

També tenim un ramat d'ovelles i cabres, de races autòctones que pasturen a la propia finca i d'altres també situades al parc del Montnegre i al Parc del Montseny. Estem certificats pel CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) com a productors autoritzats de xai i cabrit ecològic.

 

 

bottom of page